Iskolabemutató - Általános Iskola Lucfalva

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Iskolabemutató

Iskolánkról

Intézményünk több mint száz éves múlttal és hagyományokkal rendelkező szlovák nemzetiségi nyelvoktató iskolaként látja el feladatait.
Beiskolázási körzetünk: Lucfalva - Nagykeresztúr, Sámsonháza települések, de szívesen fogadjuk a Kis-Zagyva völgyében található községekből hozzánk érkező tanulókat is.

A gyermeklétszámunk 1996-tól növekedést mutat.
Jelenleg 8 tanulócsoportban folyik az oktatás, az osztályok átlaglétszáma 15 fő, növendékeink 100%-a vesz részt a nemzetiségi nyelv oktatásában.
A napi munkát 10 fős pedagógus és 5 fős technikai személyzet végzi.

Az oktatás jelenleg két épületben folyik.
A régi szárny 1954-55-ben épült, itt tanul az 1-3. osztály, az újabb 1994-ben átadott épületben a 4-8. évfolyam.
Iskolánk tárgyi felszereltsége a folyamatos pályázásnak köszönhetően jó.
A beiskolázási körzetünkben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól nagymértékben eltér, ezért nevelő és oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodik: tanórán és tanórán kívül megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését is.
Az iskola arculatát a község nemzetiségi volta kapcsán kezdetek óta a szlovák nyelv oktatása határozza meg. A nemzetiségi nyelv oktatása első osztálytól felmenő rendszerben történik.
A nemzetiségi hagyományok ápolása mellett fő feladatunknak tartjuk a tanulók személyiségének fejlesztését, képességeik széleskörű kibontakoztatását. Ennek érdekében kompetencia alapú oktatási módszereket, programokat alkalmazunk, több éve bekapcsolódtunk az IPR programba.

A tanórán kívüli tevékenységek rendszere és a szakköri forma ad teret a tantervi órákon megszerzett ismeretek bővítésének, az egyéni ismeretszerzésnek.  A Hibó Tamás Művészeti Iskola szervezésében, tanulóink  részt vehetnek képzőművészeti és szintetizátoroktatáson is.
Hagyomány és korszerűség, a múlt és a jövő szerves összekapcsolása, ez pedagógiánk, nevelő munkánk üzenete.

 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz